Dziedzictwo kulturowe obszaru NGR to nie tylko liczne zabytki objęte ochrona, to także zapomniane cmentarze na obrzeżach wsi, pozostałości dawnych przemysłów takie jak młyny, miejsca po wiatrakach, stare zagrody chłopskie, dawne kamienne drogowskazy. Równie ważne jest dziedzictwo niematerialne w postaci biografii ważnych ludzi -mieszkańców obszaru, zwyczajów i tradycji. Najciekawsze z nich postaramy się przybliżyć na tej stronie.