Lp. Nazwa Pow.( ha.) Gmina Forma użytkowania  
1 Bąblino 14,26 Trzcianka Dzierżawa  
2 Mositko 13,7 Trzcianka Dzierżawa  
3 Okunie 10,69 Trzcianka Dzierżawa  
4 Sarcze 52,07 Trzcianka Dzierżawa  
5 Karczewnik 35,99 Chodzież Dzierżawa  
6 Miejskie 116,7 Chodzież Dzierżawa  
7 Strzeleckie 17,72 Chodzież Dzierżawa  
8 Królewskie 51,2 Krzyż Dzierżawa  
9 Kłodno 11,96 Krzyż Dzierżawa  
10 Żwirkowe 9,28 Szydłowo Dzierżawa  
12 Stobno 12,97 Piła Dzierżawa
13 Kowalskie (Tarnowskie) 3,59 Szydłowo Dzierżawa
14 Perliste 8,28 Krzyż Dzierżawa
15 Mleczne 6,01 Drawsko Dzierżawa
Lp. Nazwa Pow.( ha.)  Forma użytkowania G Łs O
1 Bolemka 2,7 Dzierżawa      
2 Bukówka 16,5 Dzierżawa x    
3 Bukówka 16,44 Dzierżawa      
4 Dobrzyca 54,8 Dzierżawa x    
5 Dzierzążna 2,1 Dzierżawa     x
6 Głomia 36,7 Dzierżawa      
7 Głomia 34,9 Dzierżawa x    
8 Gulczanka 5,1 Dzierżawa      
9 Gwda 224,3 Dzierżawa      
10 Gwda 133,8 Dzierżawa x    
11 Krępica 1,4 Dzierżawa      
12 Łomnica 2,8 Dzierżawa      
13 Miała 18,3 Dzierżawa      
14 Noteć 562,3 Dzierżawa      
15 Pankawa 1,7 Dzierżawa     x
16 Piława 68,1 Dzierżawa x    
17 Płociczna 4,86 Dzierżawa x    
18 Płytnica 11,1 Dzierżawa      
19 Płytnica 23,4 Dzierżawa x    
20 Ruda 1,4 Dzierżawa x    
21 Rurzyca 2,4 Dzierżawa x    
22 Szczuczna 2,3 Dzierżawa      
23 Trzcinica 1,6 Dzierżawa      
24 Zabrodzie 10,13 Dzierżawa