Międzynarodowa Droga wodna E-70

Jedną z dróg wodnych przebiegających przez terytorium Polski jest Międzynarodowa Droga Wodna E70, która stanowi połączenie relacji Odra – Wisła i biegnie począwszy od Antwerpii przez Holandię, Niemcy, Polskę, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej, aż do Kłajpedy na Litwie. Obejmując na terenie kraju rzeki: Odrę, Wartę, Noteć, Kanał Bydgoski, Brdę, Wisłę, Nogat, Szkarpawę, Kanał Jagielloński oraz Zalew Wiślany, przepływa także przez nasze województwo.

Na terenie naszego województwa, MDW E70 to rzeka Noteć, która wraz ze swoją doliną stanowi obszar 32 tys. ha unikatowego krajobrazu przyrodniczego z doskonale wkompowanymi zabytkami historycznymi i hydrologicznymi. W krajobrazie Doliny Noteci dominują łąki i pola, a malowniczości dodają mu liczne starorzecza, kanały i rowy odwadniające. Na Nadnoteckich Łęgach, ważnej ostoi ptasiej o randze europejskiej, spotkać można wiele gatunków ptaków chronionych europejską „Dyrektywą Ptasią”. Natomiast w ramach Europejskiej Sieci Natura 2000, Dolina Noteci stanowi specjalny obszar ochrony siedlisk. Koryto rzeki obudowane jest budowlami regulacyjnymi. Na samej rzece, na terenie województwa wielkopolskiego, znajduje się 13 stopni wodnych składających się z jazu piętrzącego wodę i śluz żeglugowych. Zabytkowe śluzy, wszystkie o łącznej długości ponad 57 m i szerokości prawie 10 m, zbudowane zostały w XIX wieku jako część alternatywnego dla dróg lądowych handlowego szlaku wodnego łączącego Gdańsk z Europą Zachodnią. Dolina Noteci stanowi również część szlaku wodnego Wielka Pętla Wielkopolski, stanowiący duży atut turystyczny województwa.

Od 2006 roku, marszałkowie pięciu województw (lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego), prowadzą wspólną inicjatywę zmierzającą do rewitalizacji ww. drogi wodnej, mającej na celu aktywizację gospodarczą i turystyczną regionów do niej przyległych.

Aktualności dotyczące polskiego odcinka MDW E70 znajdują się na stronie internetowej: www.mdwe70.pl

 

MDW E-70 na odcinku noteckim to zabytkowe śluzy nieskażona przyroda rozległe przestrzenie