Rurzyca to rzeka idealna na jednodniowy spływ. Do pokonania mamy wprawdzie 25 km. ale za to na trasie dopiero na ostatnim kilometrze mamy przenoski  tzn. ,że prawie cały szlak  pokonamy bez wysiadania z kajaka.

Płyniemy cały czas przez rezerwat przyrody „Dolina Rurzycy” –  Jest to rezerwat krajobrazowy, o powierzchni 554,68 ha (wraz z otuliną: 1093,64 ha), utworzony 14 lipca 2005, w województwie zachodniopomorskim, w dolinie rzeki Rurzyca, w dorzeczu Gwdy, na granicy z województwem wielkopolskim, 12 km na północny wschód od Wałcza, na terenie obszaru Natura 2000 (PLH 300017 Dolina Rurzycy, pow. 1715 ha). obejmuje kompleks unikatowych, doskonale zachowanych źródlisk i torfowisk niskich, z bogactwem flory i rzadkich fitocenoz torfotwórczych. Wykształcone w klasycznej formie torfowiska nadrzeczne i olszyny źródliskowe są najwartościowszym fragmentem Lasów Wałeckich, z występującymi tu 10 typami siedlisk przyrodniczych, takich jak: źródliska wapienne, torfowiska zasadowe, zbiorowiska włosieniczników (Batrachium).Celem ochrony jest zachowanie cennych zbiorowisk roślinnych, rzadkich i chronionych roślin i zwierząt oraz unikatowego krajobrazu o urozmaiconej rzeźbie, lasów rosnących na stromych zboczach, czystych jezior (Krępsko Górne, Krępsko Średnie, Dąb) tworzących długie ciągi rynnowe oraz pagórkowatego terenu z meandrującą rzeką w głębokiej dolinie.

Źródła rzeki znajdują się w rezerwacie przyrody „Diabli skok” na północ od Szwecji ,na drodze do Sypniewa. Jest to głęboki kocioł polodowcowy o stromych brzegach, z którego sączą się małe początkowo strumyczki.

Żeby nie naruszać delikatnej równowagi ekosystemu panującej w rezerwacie kajak ściągamy leśną drogą do miejsca gdzie rzeka staje się na tyle głęboka i szeroka aby można było puścić nią kajak. Wkrótce będzie można wsiąść do kajaka i rozpocząć właściwy spływ.

Pierwszym jeziorem na które wpływamy jest J. Krąpsko Małe. Kierujemy się na wprost do wypływu rzeki z jeziora . Po około 300 m napotkamy na zniszczony drewniany mostek. Za mostkiem jest bardzo płytko ale jednoosobowa załoga da radę przepłynąć.

Drugie z jezior na szlaku to Krąpsko Długie ( 2,6 km długości i do 15 m. głębokości). Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 82,5 ha przez 92,9 ha do 97,75 ha. Zwierciadło wody położone jest na wysokości 83,1 m n.p.m. lub 83,5 m n.p.m.. Średnia głębokość jeziora wynosi 7,5 m, natomiast głębokość maksymalna 20,6 m.Na jeziorze kilka pomostów wędkarskich, do których możemy przycumować. Ciekawostką jest wystający z wody uchwyt do wiązania łodzi rybackich, który spotkamy wkrótce po wpłynięciu na jezioro. Tuż przed wypływem rzeki z jeziora po prawej stronie było kiedyś kąpielisko przy dawnej osadzie leśnej Trzebieszki.

Krótki odcinek rzeki do mostu w Trzebieszkach jest dość szeroki, po lewej stronie kilka domów letniskowych ukrytych w lesie (przed wojną były tu stawy hodowlane), a po prawej garaż dla łodzi (w razie deszczu dobry schron). Po prawej widoczne zabudowania osady i pomost dla kajakarzy, z którego większość turystów rozpoczyna swoją przygodę z Rurzycą. Tutaj też restauracja „Trzebieszki” ,prowadząca całodzienną kuchnię. Za drewnianym mostkiem rzeka płynie wąskim kanałem, gdzie wiosła są potrzebne do odpychania się od brzegu. Przy mostku pozostałości dawnego mostu ,którym wiodła droga ze Szwecji do Jastrowia. Przepływamy pod wysokim mostem drogowym i przez podmokły las do kolejnego jeziora.

Jezioro Trzebieszki – Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 27,5 ha przez 22,78 ha  do 33,9 ha. Zwierciadło wody położone jest na wysokości 83,9 m n.p.m lub 83,8 m n.p.m.. Średnia głębokość jeziora wynosi 7,8 m, natomiast głębokość maksymalna 21,7 m.

Nad rzeką leży osada Piaskinia- leśniczówka na lewym brzegu i kolonia domków letniskowych na prawym. Wyżej nad osadą pozostałości starego cmentarza  (wiosną ogromne połacie kwitnących konwalii). Na lewym brzegu jeziora przy drodze z leśniczówki Piaskinia do Wrzosów piękne wąwozy porośnięte buczyną.

Bardzo krótki odcinek rzeki łączy jezioro Trzebieszki  z Jeziorem Krąpsko Górne. Na nim kilka świetnych miejsc do postoju i kąpieli. Za jeziorem na krótkim odcinku rzeki przepływamy pod drewnianym mostkiem, którym wiedzie leśna droga do Czechynia.

Wpływamy na J. Krąpsko Radlino, nad którym popularny wśród turystów Kamień Papieski –oznaczenie miejsca gdzie przyszły papież Jan Paweł II –Karol Wojtyła biwakował na dwa miesiące przed wyborem na papieża. Miejsce łatwo rozpoznać po pochyłej sośnie na lewym brzegu.

Krąpsko -Radlino – jezioro w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Jastrowie, leżące na terenie Równiny Wałeckiej. Jezioro położone jest około 2 km na północ od Czechynia. Północnym brzegiem jeziora przebiega granica województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Jest to jezioro polodowcowe, rynnowe o typowym dla tych jezior wydłużonym kształcie i stromych brzegach porośniętych lasem. Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 67,5 ha przez 74,2 ha do 78,08 ha. Zwierciadło wody położone jest na wysokości 82,7 m n.p.m.[2] lub 82,8 m n.p.m.[ lub też 83,1 m n.p.m. Średnia głębokość jeziora wynosi 8,6 m, natomiast głębokość maksymalna 18,2 m.

Po prawej widzimy pomost i plaże stanicy Wrzosy. Wypływamy z jeziora szeroką tutaj Rurzycą, na której przycumowane są łodzie rybackie. Pod mostkiem rzeka przyśpiesza, zaraz za nim po lewej stronie pomost dla kajakarzy. Trzymamy się prawej strony, aby ominąć  próg na lewej odnodze.

Rzeka wije się przez podmokły las, mijamy drewniane pale po moście i wpływamy na Jezioro Dąb.

Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 25,0 ha przez 27,1 ha 27,21. Zwierciadło wody położone jest na wysokości 81,8 m n.p.m lub 82,3 m n.p.m.. Średnia głębokość jeziora wynosi 5,9 m, natomiast głębokość maksymalna 15,6 m.

Na wpływie rzeki płycizna znakomita do kąpieli. Jest tu pomost rybacki, gdzie można przycumować. Płyniemy na wprost, aby wśród trzcin odnaleźć rzekę skręcającą w lewo. Rozpoczyna się odcinek z duża ilością płycizn, ale niech to nie zmyli naszej czujności, bowiem na zakrętach zdarzają się głębie ponad 1,5 metra.

Napotykamy kolejny drewniany mostek, a za nim rozpoczyna się bagienny odcinek rzeki. Wpływamy na teren rezerwatu przyrody „Smolary”, praktycznie nie do zwiedzenia z lądu ze względu na podmokły teren. Za rezerwatem w rzece pale pozostałości po drewnianym moście. Wkrótce zobaczymy przed sobą największą ciekawostkę na trasie –wysoki most dawnej linii kolejowej Wałcz- Płytnica. Za nim przyczółki dawnego mostu drogowego z Zabrodzia do Płytnicy, a dalej wysoki nasyp linii kolejowej Piła-Szczecinek. Pod nasypem przepływamy tunelem ceglanym.

Za mostami rzeka nagle przyśpiesza, miejscami płyniemy płytkimi kamienistymi bystrzami, miejscami wąskim korytem z dużymi głazami w nurcie. Gdy rzeka się uspokaja wkrótce zobaczymy przed sobą pole biwakowe z ławkami i stołami. Za nim czeka nas przenoska z lewej strony.

Mijamy drewniany mostek we wsi Krępsko, po lewej stronie pomost kajakowy gdzie musimy przenieść kajaki. W nurcie dużo kamieni, co utrudnia płynięcie. Kolejny most murowany –trzeba uważać na głazy w nurcie. Tutaj można zrobić zakupy w sklepie po lewej stronie. Niebawem wpływamy do rzeki Gwdy. Płyniemy z jej nurtem a po kilkuset metrach z lewej strony metalowy mostek dla kajaków. Tutaj –na terenie baru Słoń kończymy spływ- Na terenie należacym do baru możliwość biwakowania i ciepłego posiłku.

Szlak kajakowy Rurzycy od Wrzosów do Krępska

Rurzyca to najbardziej popularna wśród turystów rzeka północnej Wielkopolski. Płynie w leśnym terenie, z dala od osad ludzkich, jedynie u jej ujścia do Gwdy znajduje się wieś Krępsko. Obszary przez które przepływa objęte są licznymi…