Noteć to siódma pod względem długości i szósta pod względem powierzchni dorzecza – rzeka Polski. Długość rzeki wynosi 391,3 km, jest największym dopływem Warty. Geografowie dzielą rzekę na dwa odcinki :

Noteć Górna – od źródeł do Nakła o długości  204 km, Noteć Dolna – od Nakła do ujścia do Warty 187 km.

Żródło Noteci znajduje się na obszarze pomiędzy wsią Szczecin a Bogołomia w gminie Chodecz, na Pojezierzu Kujawskim. W Nakle rzeka łączy się z Kanałem Bydgoskim i odtąd aż do ujścia (na długości 187 km) jest elementem drogi wodnej Wisła-Odra. Od Nakła do Krzyża na długości 137 km ma charakter rzeki skanalizowanej z 14 stopniami wodnymi (śluzami i jazami). Dość ospały bieg „leniwej Noteci” zmienia się dopiero po przyjęciu największego dopływu – Gwdy. Ostatnim większym dopływem jest Drawa. Ujście rzeki do Warty następuje w Santoku koło Gorzowa Wielkopolskiego.

Na terenie NGR Noteć jest skanalizowana a znajdujące się tutaj śluzy są  dużą atrakcją turystyczną. Rozmieszczone są prawie w jednakowych odległościach od siebie, wprowadzają ciekawe urozmaicenie spływów Notecią. Śluzy wraz ze znajdującymi się na ich terenie obiektami objęte są ochroną konserwatora zabytków. Znajdując się na nich mamy wrażenie jakby czas zatrzymał się tu jakieś 100 lat temu – są swego rodzaju żywym skansenem techniki, do dzisiaj czynnym i spełniającym swoje funkcje.

Noteć jest żeglowna na prawie całej długości. Od czasu budowy Kanału Bydgoskiego w 1774 r. jest elementem szlaku żeglugowego łączącego Wisłę z Odrą. Prace regulacyjne na Noteci Dolnej przeprowadzono w latach 1863-1915. W rezultacie tych prac, między Nakłem, a ujściem Drawy zbudowano 14 stopni wodnych oraz wykonano 105 przekop?w likwidujących zakola rzeki o promieniu poniżej 180 m, skracając bieg Noteci na tej przestrzeni ze 169,8 km na 140,1 km.

Od czasu uruchomienia drogi wodnej Wisła-Odra ranga Noteci urosła do najważniejszego szlaku transportowego północnej Wielkopolski. Po przebudowie szlaku w latach 1905-1915, po Noteci pływały barki o nośności ponad 500 ton. Upadek żeglugi towarowej na Noteci rozpoczął się w latach 80. XX w. Od lat 90. XX w. nie wykonuje się prac bagrowniczych, co spowodowało zamulenie dna i wstrzymanie ruchu jednostek z ładunkami. Spowodowało to proces likwidacji firm żeglugowych, stoczni, portów, przystani i infrastruktury transportowej.

Atrakcje Noteci :

  • Możliwość zwiedzenia zabytkowych stopni wodnych
  • Brak przenosek
  • Piękne, choć nieco monotonne widoki
  • Spokojny nurt
  • Ciekawe spotkania z łodziami motorowymi i barkami

Szlak kajakowy Noteci Ujście – Czarnków

Szlak kajakowy Noteci na odcinku od Ujścia do Czarnkowa to  km płynięcia kajakiem. Kajaki wodujemy za remizą strażacką.  Początkowo z lewej strony towarzyszą nam zabudowania Ujścia, za chwilę wpływamy na nadbrzeże huta szkła podziwiając równo…

Szlak kajakowy Noteci Czarnków – śluza Rosko

Rozpoczynając spływ kajakowy Notecią w Czarnkowie mamy do wyboru kilka możliwości. Dogodnym miejscem jest łąka na lewym brzegu Noteci, przed mostem drogowym. Mamy tutaj bardzo dużo miejsca, zmieści się każda ilość kajaków i uczestników spływu.…