Bukówka to rzeka o długości   50 km.  Źródła powyżej  Jeziora Bukowo koło Trzcinna. (Swoje źródła w tej okolicy maja jeszcze Trzcianka i Cieszynka). Ujście do Noteci  za śluzą 21 w Drawskim Młynie.

Powyżej szosy z Trzcianki do Wołowych Lasów zasila spore stawy rybackie. (Dawniej była tu osada zwana Niewerder – leśniczówka, gospoda i kilka zabudowań). Obecnie przy ruinach leśniczówki znajdziemy drzewa pomniki przyrody.

W przeszłości Bukówka napędzała liczne młyny: pierwszym był Ober M. (dziśstoi tutaj L. Straduń), Richlich M. (ruina), Mittel M., Górnica, Kottenhammer, Neu M. (dziś hodowla ryb ), Mischke, Filehner Papiermuehle.

Bukówka to rzeka  o mieszanym charakterze – odcinki leśne przeplatają się z łąkowymi, więc na nudę nie można narzekać.  Każdy z odcinków ma swoje wady i zalety: w lesie dużą ilość zwałek, na łąkach gęste szuwary utrudniające płynięcie. Uciążliwość wynagradzają piękne widoki – w leśnych partiach strome zbocza, ruiny starych młynów oraz spokój i cisza. Trochę uciążliwe są liczne tamy bobrowe. Najlepszą porą do spłynięcia jest wiosna lub inny okres z wysokim stanem wody. Wtedy gładko przepłyniemy nad wszystkim przeszkodami, szuwary jeszcze nie zdąża porosnąć więc spływ będzie samą przyjemnością.

Za Jeziorem  Straduńskim przepławka dla ryb przegrodzona kratą, przez którą raczej się nie zmieścimy. Przenoska z lewej strony na drugą stronę drogi i płyniemy już po Stawie Rychlickim ,powstałym przez spiętrzenie w?d rzeki groblą na potrzeby młyna w Rychliku. Lewym brzegiem po wysokim ozie wiedzie ścieżka edukacyjna Bukówka, z pomnikowym dębem „Wojtek”. Możemy przybić do pomostu z ławeczkami ;zapoznać się ze ścieżką lub zatrzymać się nieco dalej przy moście spinającym oba brzegi rzeki. Przenoska przy nieczynnym młynie Rychlik. Warto zwiedzić leżący po prawej stronie stawu cmentarz rodziny młynarzy, a nieco dalej źródliska strumieni zasilających rzekę.

Ze względu na liczne przeszkody na wysokości młyna konieczna jest długa przenoska lewym brzegiem. Za młynem robi się płytko i liczne drzewa leżą w korycie rzeki. Gdy wypłyniemy z lasu na łąki to znak ,że zaraz miniemy most na drodze lokalnej z rychlika do Przyłęgu. Przed mostem na drodze  szuwary i drzewa w nurcie utrudniają bardzo płynięcie. Za mostkiem płyniemy między zatopionymi  drzewami, wkr?tce rzeka zmienia kierunek płynięcia na południowy .Za zakrętem  wysoka bobrza tama do ostrożnego pokonania kajakiem. Płyniemy przez łąki po obu stronach rzeki –wykorzystywane jako pastwiska. Przepływamy pod nowym drewnianym mostkiem i wpływamy w mały lasek. W dalszej części przyjdzie nam przeciągać kajak po zatopionym drewnianym mostku (uwaga – duże gwoździe ). Znowu wpływamy w podmokły lasek ,przy odrobinie szczęścia spotkamy dzika lub innego zwierza wylegującego się w szuwarach. Przepływamy pod mostem koło dawnego młyna (obecnie leśniczówka Stary Młyn). Za mostem wystające z wody  ceglane resztki ściany budynku młyna . Za młynem ciekawe źródliska po lewej stronie. Spływ utrudniają zwalone drzewa i tamy bobrze.

Przed Górnicą nurt słabnie i pojawia się duże rozlewisko zarastające roślinnością wodną. To kolejne spiętrzenie wody na potrzeby młyna czynnego niegdyś w Górnicy . Z wody wychodzimy po prawej stronie, przekraczamy drogę i kajaki przenosimy z lewej strony ruin młyna (kilkadziesiąt metrów) i wodujemy za małym mostkiem. Po jakimś czasie rzeka rozszerza się i płynie się całkiem szybko i przyjemnie aż do mostu na drodze do Wielenia. Nie ma już żadnych większych przeszkód, płyniemy między łąkami, rzeka miejscami przypomina Piławę.

Atrakcje Bukówki :

  • Duża zmienność i malowniczość krajobrazów ( łąkowe i leśne)
  • Ślady zabytków techniki –starych młynów
  • Ścieżka przyrodnicza Bukówka

Trudności :

  • Dużo drzew w nurcie
  • Bobrze tamy

Szlak kajakowy Bukówki Straduń – “betonówka”

Bukówka – urokliwa rzeczka o wielu obliczach Start: Jezioro  Straduń Meta: most na szosie (tzw. Betonowej) do Wielenia. Długość odcinka 15 km. Spływ zaczynamy na plaży w Straduniu; dojazd z drogi do Smolarni, za dawnym…