Drawa to duża pomorska rzeka, prawy dopływ Noteci. Bardzo stara i dość zagadkowa jest nazwa rzeki, zachowana w źródłach pisanych od średniowiecza  w prawie niezmienionym brzmieniu (Draga, Traga, Trawa, Drave, Dragefluss, Drage).

 Rzeka płynąca na pojezierzu Pomorskim, jest najważniejszym po Gwdzie dopływem Noteci. Jej dorzecze obejmuje około 3200 km2 (prawie 20 % całej zlewni Noteci). Początek bierze w rynnowej Dolinie Pięciu Jezior na południe od Połczyna Zdroju, na wysokości ok. 150 m n.p.m. Uchodzi do Noteci poniżej Krzyża, na wysokości 28 m n.p.m.

Długość rzeki wynosi 199 km, a średni spadek – 0,610 (po odliczeniu odcinków biegnących przez jeziora – 0,700).

W górnym biegu Drawa płynie przez Pojezierze Drawskie, łącząc liczne jeziora: Górne, Krąg, Długie, Głębokie, Małe, Prosino, Żerdno, Drawsko (drugie co do głębokości jezioro w Polsce – 83 m), Rzepowskie, Krosino i Lubie. Znaczna część tego fragmentu jej zlewni objęta jest ochroną w Drawskim Parku Krajobrazowym.

Środkowy bieg Drawy, poniżej jez. Lubie, wiedzie przez teren dużego poligonu wojskowego. Charakter rzeki jest tu inny: zmniejsza się ilość przepływowych jezior. Krótki (1,5 km) odcinek poniżej jez. Lubie ma charakter przełomu, w którym spadek rzeki sięga 2,670. Na terenie poligonu, w Starym Potoku istnieje elektrownia wodna. Bieg rzeki sztucznie skrócono, odcinając zastawką dawne koryto, tzw. Starą Drawę i przerzucając wody do dawnego dopływu – Prostyni.

Odcinek od miejscowości Prostynia do Drawna jest fragmentem rzeki o najmniejszym spadku, w granicach O, 15 – 0,250. Rzeka przyjmuje z lewej duży dopływ – Drawicę i kilka mniejszych. Jez. Dubie koło Drawna jest ostatnim jeziorem, przez które rzeka przepływa.

Poniżej jez. Dubie spadek Drawy znów rośnie, przekraczając miejscami l 0/00. Przełomowy odcinek rzeki ma tym razem kilkanaście kilometrów długości. Spadek zmniejsza się tylko w obrębie wpływów zbiornika elektrowni wodnej w Kamiennej. Dolina rzeki objęta jest ochroną w Drawieńskim Parku Narodowym. Rzeka przyjmuje z lewej dwa największe dopływy – najpierw Korytnicę, a później Płociczną. Poniżej ujścia Płocicznej spławna i szeroka rzeka o stosunkowo niewielkim spadku płynie jeszcze ponad 20 km przez Puszczę Drawską, przyjmując z prawej strony Mierzęcką Strugę, do ujścia do Noteci koło Krzyża.

Szlak kajakowy Drawy Stare Osieczno- Bielice Nowe

Drawa na obszarze NGR płynie w całości przez gminę Krzyż Wielkopolski . Na obszarze NGR polecamy spływ po ostatnim ujściowym odcinku rzeki. Ma on  długość  25 km .Nie jest ona tak wymagający jak fragment w Drawieńskim Parku Narodowym…