Dobrzyca – rzeka dorzecza Warty długości ok. 60 km, prawy dopływ Piławy.Wypływa na wschód od Czaplinka i płynie w kierunku południowo-wschodnim. Po minięciu wsi Motarzewo przepływa przez niewielkie jezioro Machliny Wielkie i dalej płynąc w kierunku południowym mija miejscowości: Nowa Wieś, Dobrzyca, Golce. W okolicach Wałcza przyjmuje swoje największe dopływy: Kłębowiankę i Piławkę oraz Zdbicę. W miejscowości Ostrowiec przechodzi pod drogą krajową nr 22 i płynie w kierunku południowo-wschodnim. Do Piławy wpada na północ od Piły w miejscowości Dobrzyca.

Według danych oceny stanu wód Dobrzycy z 2010 wykonanej w dwóch punktach (powyżej ujścia Świerczyńca oraz ujścia rzeki do Piławy) określono II klasę elementów biologicznych, II klasę elementów fizykochemicznych oraz dobry stan ekologiczny.

Na polskiej mapie wojskowej z 1936 r. przy oznaczeniu rzeki podano polski egzonim Dobrzyca. W 1949 roku ustalono urzędowo polską nazwę Debrzyca, zastępując poprzednią niemiecką nazwę Döberitz Fluss. W 2006 r. Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych wskazała nazwę Dobrzyca.

Kłębowianka – struga w dorzeczu Warty, lewy dopływ Dobrzycy, o długości ok. 8 km. Wypływa z jeziora Kopanik w okolicach wsi Omulno, w gminie Wałcz. Płynie na zachód i po minięciu miejscowości Kłębowiec wpada do Dobrzycy.

Nazwę Kłębowianka wprowadzono urzędowo w 1949 roku, zastępując poprzednią niemiecką nazwę Mühlenfliess.

Dobrzyca płynie w większości przez tereny leśne. Spływ rzeką mozna podzielić na trzy etapy:

I.Machliny- Golce

II.Golce- ostrowiec

III.Ostrowiec- Dobrzyca

Dogodnie rozpocząć spływ na drewnianym pomoście za barem w miejscowości Machliny. Dobry dojazd i możliwość zostawienia samochodu.

Przez jezioro płyniemy kierując się w prawo do wypływu rzeki. Tutaj pod małym mostkiem wpływamy na najbardziej urokliwy odcinek Dobrzycy. Po obu stronach wznoszą się wysokie wzgórza pokryte lasem bukowym. Dno rzeki to czysty żółty piasek. Płynąc latem kajak musimy holować na sporym odcinku. Za mostem koło L. Machliny dno zmienia się radykalnie- jest bagniste i nie tak przyjemne do brodzenia jak poprzednio. Na szczęście rzeka robi się coraz głębsza i już wkrótce możemy płynąć bez popychania kajaka. Przed Nową Wsią po lewej rozległa łąka –pastwisko krów ,które czasem ochłody szukają w nurcie rzeki. Albo one ustąpią nam i przepłyniemy dalej albo musimy wysiąść z kajaka i przenieść go brzegiem.

Za mostkiem w Nowej Wsi niewielki próg – do spłynięcia. Zaraz za nim miejsce postoju.

Na trasie kilka dużych tam bobrzych ,do pokonania kajakiem. W miejscowości Iłowiec dwa mosty- pierwszy to most w dawnym centrum wsi, drugi to most na drodze krajowej do Czaplinka. Niewielki próg –pozostałość po starym młynie w pobliżu zajazdu Iłowiec.

Kolejny most w miejscowości Dobrzyca.Za nim drewniana kładka, którą wiedzie szlak turystyczny czarny.

Przed Golcami rzeka się rozszerza –to rozlewisko na potrzeby spiętrzenia wody dla młyna. Spływ kończymy przed mostem po prawej stronie.

II etap: Szlak kajakowy Dobrzycy Golce-Ostrowiec. 18 km

Spływ rzeką Dobrzycą na odcinku Golce-Ostrowiec to propozycja dla tych, którzy nie lubią wysiadać z kajaka. Nie ma tu żadnych stałych przenosek a leżące w nurcie drzewa można pokonać nie schodząc na ląd. Zaczynamy w Golcach przed mostem po prawej stronie( przy starym młynie). Rzeka płynie wartko, raz kręcąc się na zakolach, innym razem płynie szeroko niczym wodna autostrada. Brzegi na większej długości są niskie łatwe do wyjścia z kajaka. Po drodze pole biwakowe w Golcach ,Rudnicy i Ostrowcu. Przy moście w Rudnicy wejście do parku linowego. Rzekę zasilają liczne dopływy; miniemy (z widocznych) Świniarkę, Kłebowianke, Piławkę i Zdbicę. Za ujściem Kłębowianki liczne pomnikowe dęby, powoli usychające, jeden z nich przegradza nurt(można przepłynąć pod nim jeśli stan wody pozwoli. Za ujściem Zdbicy ładne pole biwakowe z ławkami. W Ostrowcu kończymy za mostem po prawej stronie. Odcinek płynęliśmy 4 godziny i 20 minut pokonując według naszego GPSa 18 km

III etap: Szlak kajakowy Dobrzycy Ostrowiec -Krępsko. 28 km

Wyżywienie : Ostrowiec -Pierogarnia, Tarnowo -Stanica Tarnowo, Rybajka

Pola biwakowe – Ostrowiec, Wiesiółka, Tarnowo,Krępsko

Sklepy : Ostrowiec, Wiesiółka.

Zaczynamy w Ostrowcu przed mostem po prawej stronie (od strony Wałcza).Rzeka dużym łukiem okrąża wieś, tak ,zę po długim czasie płynięcia wciąż jesteśmy w Ostrowcu. Po drodze mijamy ruiny przyczółków mostu kolejowego (linia Wałcz- Płytnica). Na krańcu wsi drewniany mostek, którym prowadzi rowerowy szlak z Wałcza do Wrzosów.

Pierwsza przenoska czeka nas przy młynie w Czapli. Przed mostem z lewej strony wyciągamy kajaki z wody. Wodujemy przy drewnianym pomoście kajakowym.

Niebawem ruiny starej lemiesz arni w Wiesiółce. Próg pozostałość po starym młynie do spłynięcia kierując się na strzałki namalowane farbą na betonowych elementach. Decyzję musimy podjąć szybko bo prąd wody jest bardzo silny. Dla mniej doświadczonych możliwość przenoski z lewej. Za kolejnym mostem można zatrzymać kajak aby zrobić zakupy we wsi. Po prawej stronie pole biwakowe.

Kolejny betonowy most na drodze do leśniczówki .Po prawej wysokie zbocza Bukowej Góry –dawne grodzisko.

W miejscowości Tarnowo mamy dwie przenoski z uwagi na stawy hodowlane. Pierwsza z lewej strony mostu, druga –wysiadamy z prawej przed mostkiem ,przenosimy prze niego i wodujemy z lewej strony. Za pierwszą przenoską po prawej pozostałości parku dworskiego. Wkrótce metalowa kładka do przepłynięcia pod nią.

 Za drugą przenoska stanica Tarnowo z gościnnym gospodarzem. Za Tarnowem Dobrzyca łączy się z Piławą. Wkrótce resztki spalonego mostu we wsi Zabrodzie. Pole biwakowe za mostem na drodze Stara Łubianka –Krępsko. Tutaj kończymy nasz spływ.