Największe powierzchniowo stawy na obszarze NGR znajdują się w Oleśnicy -Gmina Chodzież. Stawy Batory i Zygmunt liczą po kilkanaście hektarów powierzchni. Zasilane są wodami ze strugi Oleśnickiej wypływającej koło leśnej osady Cisze. Pierwsze stawy na strudze są w Ciszu, kolejne przy Trojance i Oleśnicy, ciągnąc się do przedmieść Chodzieży.

w początkach listopada większość stawów jest już spuszczona, pozostały tylko te największe. Pomimo spuszczenia wody ze stawów, w niektórych miejscach pozostały zastoiska wody, w których gromadzą się spore ilości ryb; trzeba je wyciągnąć stamtąd siecią. Jest co ciągnąć, bo w sieci jest kilka ton ryby.

Potrzeba do tego kilku mężczyzn, którzy ciągną sieć do brzegu nad którym rozstawiono mały żuraw do wyciągania kasarka z rybami. Jeden z pracowników stojąc w wodzie, w której dookoła kłębią się ryby kasarkiem czyli dużym podbierakiem wyciąga je z wody partiami.

Trafiają na stół do sortowania, gdzie oddziela się poszczególne gatunki i sortuje ryby według wielkości. Następnie posortowane ryby ładuje się do basenów stojących na przyczepie, zasilanych tlenem z butli aby ryby się nie podusiły. Część z ryb wpuszczana jest do zimochowów, czyli małych stawów z szybkim przepływem wody, co chroni je przed zamarznięciem. Pozostałe transportowane są do magazynów a stamtąd do sprzedaży.